Zamówienie publiczne - szczegóły

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie II”

Numer: EZ/215/27/2021

Data składania ofert: 2021-07-23

Data otwarcia ofert: 2021-07-23

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=17520292

Nowy termin składania ofert: 23.07.2021r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 23.07.2021r. godz. 11:15


 Załączniki: