Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa diatermii chirurgicznej

Numer: EZ/214/29/2021

Data składania ofert: 2021-07-22

Data otwarcia ofert: 2021-07-22

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: