Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna cewników obwodowych typu venflon.

Numer: EZ/214/100/2021

Data składania ofert: 2021-08-10

Data otwarcia ofert: 2021-08-10

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

Zmiana terminu składania ofert


 Załączniki: