Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna zestawu do barwienia i wykrywania wirusów oddechowych technikami immunfluoroscencyjnymi

Numer: EZ/214/97/2021

Data składania ofert: 2021-08-23

Data otwarcia ofert: 2021-08-23

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: