Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej typu BIPAP z funkcjÄ… CPAP

Numer: EZ/214/102/2021

Data składania ofert: 2021-08-19

Data otwarcia ofert: 2021-08-19

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: