Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą jednorazowych opakowań i naczyń kuchennych

Numer: EZ/214/109/2021

Data składania ofert: 2021-09-14

Data otwarcia ofert: 2021-09-14

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: