Zamówienie publiczne - szczegóły

Remont dachu niskiego na budynku B Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

Numer: EZ/214/108/2021

Data składania ofert: 2021-09-10

Data otwarcia ofert: 2021-09-10

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: