Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa testów do oznaczania genów SARSCOV2, kompatybilne z analizatorem Vivalytic firmy Bosch

Numer: EZ/214/114/2021

Data składania ofert: 2021-09-20

Data otwarcia ofert: 2021-09-20

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: