Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów kuchennych oraz makulatury i opakowań tekturowych z nieruchomości z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45

Numer: EZ/215/42/2020

Data składania ofert: 2021-09-27

Data otwarcia ofert: 2021-09-27

 portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: