Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa testów do oznaczania antygenu sarscovid19 kompatybine z analizatorem Vivalytic firmy Bosch

Numer: EZ/215/44/2021

Data składania ofert: 2021-09-24

Data otwarcia ofert: 2021-09-24

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie 


 Załączniki: