Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N (z okienkami)

Numer: EZ/214/110/2021

Data składania ofert: 2021-09-23

Data otwarcia ofert: 2021-09-23

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: