Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Numer: EZ/214/112/2021

Data składania ofert: 2021-09-28

Data otwarcia ofert: 2021-09-28

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: