Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.

Numer: EZ/214/119/2021

Data składania ofert: 2021-09-28

Data otwarcia ofert: 2021-09-28

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

Dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców.


 Załączniki: