Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, substancji stosowanych w recepturze, materiałów medycznych, preparatów pielęgnacyjnych oraz leków stosowanych w ramach Programów Lekowych III

Numer: EZ/215/43/2021

Data składania ofert: 2021-10-26

Data otwarcia ofert: 2021-10-26

 portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: