Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa diagnozy i weryfikacji poprawności rozliczeń publicznoprawnych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych danin publicznych wynikających z rozliczenia wynagrodzenia pracowników

Numer: EZ/214/106/2021

Data składania ofert: 2021-09-29

Data otwarcia ofert: 2021-09-29

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: