Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych i przemysłowych z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/215/45/2021

Data składania ofert: 2021-10-27

Data otwarcia ofert: 2021-10-27

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie 


 Załączniki: