Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup ręcznej lampy szczelinowej do badania we wszystkich pozycjach.

Numer: EZ/214/120/2021

Data składania ofert: 2021-10-06

Data otwarcia ofert: 2021-10-06

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie

Dodano odpowiedzina pytania Wykonawców.


 Załączniki: