Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa nabiału, mięsa, wędlin, warzyw

Numer: EZ/215/46/2021

Data składania ofert: 2021-10-07

Data otwarcia ofert: 2021-10-07

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie 


 Załączniki: