Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą akcesoriów okulistycznych i materiałów jednorazowych do ablacji

Numer: EZ/214/47/2021

Data składania ofert: 2021-10-19

Data otwarcia ofert: 2021-10-19

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=20305748

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.10.2021 GODZ. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 19.10.2021 GODZ. 10:15


 Załączniki: