Zamówienie publiczne - szczegóły

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Numer: EZ/214/121/2021

Data składania ofert: 2021-10-19

Data otwarcia ofert: 2021-10-19

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: