Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Informujemy, że od 1 września 2023 r. ambulatoryjne usługi pielęgniarskie w ramach świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Korczyna oraz Gminy Krościenko Wyżne realizowane będą przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Usługi należy zgłaszać drogą mailową na adres: poz_wyjazdowa@krosno.med.pl Telefon kontaktowy w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz od 8:00 do 8:00 następnego dnia w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy:
- rejestracja (zgłoszenie zachorowania) — tel. 13 43 78 564
- gabinet zabiegowy — tel. 13 43 78 582
- gabinet lekarski I (internistyczny) — tel. 13 43 78 583
- gabinet lekarski II (pediatryczny) — tel. 13 43 78 206
- dyżurka lekarska II (pediatryczna) — tel. 13 43 78 593
Informujemy, że od 1 marca 2013 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie udziela świadczeń w zakresie "Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej".

W ramach POZ porady udzielane są w pomieszczeniach Planowej Izby Przyjęć w dni powszednie w godzinach 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach do 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Dyżurujący zespół lekarzy i pielęgniarek udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych również w domu pacjenta.

Z nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać gdy:

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy i zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Z nocnej i świątecznej pomocy POZ nie można skorzystać gdy:

Nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, potrzebą uzyskania recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.

Przypadki uzasadniające udzielenie świadczeń w domu pacjenta:

Z wizyty w domu chorego można skorzystać wtedy, gdy stan pacjenta ewidentnie nie pozwala na udanie się do ambulatorium (np. pacjent nie chodzi, cierpi na przewlekłe choroby, z bardzo wysoką temperaturą ciała itp.).

Przypadki uzasadniające skorzystanie ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej:

- zaostrzenie lub nasilenie znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką 39 oc) szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
- ból brzucha, nieustępujący pomimo stosowania leków rozkurczowych,
- ból głowy, nieustępujący pomimo stosowania leków przeciwbólowych,
- biegunka, wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
- nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn,
- zaburzenia psychiczne z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej — wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Punkty, w których można korzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania, lub pogorszenia stanu zdrowia to:

a) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 — wejście od strony Planowej Izby Przyjęć — tel. 13 43 78 564.
rejestracja (zgłoszenie zachorowania) — tel. 13 43 78 564
telefon komórkowy lekarski — tel. 691 546 767
telefon komórkowy pielęgniarski — tel. 507 129 793

b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA Sp z o . (Dukla, ul. Słowacka 11) - tel. 13 43 31 702.
rejestracja (zgłoszenie zachorowania) — (por. dziecięce) tel. 13 43 31 702 lub tel. 722 101 102
gabinet pielęgniarski — tel. 607 533 333 (por. ogólne)

Telefony kontaktowe do pielęgniarek przyjmujących bezpośrednio zgłoszenia od pacjentów (dotyczy obszaru Krosna i okolic):

Miejscowość

Telefon kontaktowy osoby przyjmującej zlecenie:

Krosno
ZOZ AGAMED - 792 397 310
NZOZ Domek-Med - 728 551 340

Jedlicze
NZOZ Domek-Med - 502 338 157

Krościenko Wyżne
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 507 129 793 (od 1 września 2023 r.)

Korczyna, Krasna, Węglówka, Czarnorzeki
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 507 129 793 (od 1 września 2023 r.)

Kombornia, Wola Komborska
NZOZ MA-TER - 605 691 704

Iskrzynia
NZOZ MA-TER - 667 526 229

Wojaszówka
NZOZ VISMED - 530 245 611