Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów okulistycznych

Numer: EZ/215/62/2018

Data składania ofert: 2018-09-07

Data otwarcia ofert: 2018-09-07

Zamawiający modyfikuje:

Termin składania ofert na 07.09.2018 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert na 07.09.2018 do godz. 10:15

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: